Cmimet

EKZAMINIMI RADIOLOGJIK
1 Grafi Panoramike  ose Cefalometrike                  2,000
TERAPIA
2 Pastrim gurezash, trajtim gingivash,pastrim me sode                  3,000
3 Séance fluorizimi                  3,000
4 Mbushje dhemb qumeshti                  2,000
5 Trajtim kanalesh ne dhemb qumeshti                  2,000
6 Mbushje me amalgam                  2,500
7 Mbushje masive me amalgam                  3,000
8 Mbushje me kompozit                  3,000
9 Aplikim vide                  1,000
10 Aplikim vide e derdhur                  3,500
11 Trajtimi I rrenjes me nje kanal te dhembit                  2,000
12 Trajtimi I rrenjeve me dy kanale                  4,000
ORTOPEDIA
13 Proteze me rrjete (vetem nje rrjete)                  5,000
14 Proteze rezine e pjesshme               20,000
15 Proteze e plote rezine per njenofull               25,000
16 Proteze e plote rezine ( 2 nofullat)               50,000
17 Proteze e plote rezine per nje nofull me induksion               30,000
18 Proteze e plote rezine me induksion ( 2 nofullat)               60,000
19 Proteze e levizshme me skelet metalik               30,000
20 Nje atashment               10,000
21 Kellef metalik                  5,000
22 Kellef porcelani me metal kromkobalt               11,000
23 Kellefporcelani me zirkon               25,000
24 Fasete porcelani               25,000
25 Kellef provizor                  3,000
26 Ribazim direkt ( per njenofull)                  5,000
27 Ribazim indirekt (per njenofull)                  5,000
28 Riparim  thyerje proteze                  2,000
29 Ringjitja e urave te realizuara jashte klinikes                  2,000
KIRURGJIA
30 Heqje e dhembit te qumeshtit                      500
31 Heqja e dhembit te perhershem frontal                  1,000
32 Heqje e dhembit te perhershem distal                  2,000
33 Heqje e dhembit te pjekurise ne nofullen e siperme                  2,000
34 Heqje e dhembit te pjekurise te paeruptuar ne nofullen e siperme                  5,000
35 Heqje e dhembit te pjekurise ne nofullen e poshtme                  5,000
36 Heqje e dhembit te pjekurise me lembo dhe suturim               15,000
37 Heqje e dhembit te retinuar                  5,000
38 Heqje e dhembit te retinuar me lembo dhe suturim               15,000
39 Rezeksion apikal ne dhemb frontal               15,000
40 Rezeksionapikal ne dhemb distal               25,000
41 Aplikim (mbjellja) e implantit(600 euro)               80,000
42 Aplikim( mbjellja) e impl me kohe integrimi me te shpejte(700 euro)               90,000
43 Modelim gingive (deri ne 4 dhembe)               10,000
44 Modelim gingive (me teper se 4 dhembe)               20,000
45 Ngritje e madhe sinusi me kocke dhe membrane               70,000
46 Mini ngritje sinusi               30,000
47 Frenulumotomi (prerje e frenulumit)                  5,000
ORTODONCIA
48 Aparate te thjeshta profilaktike dhe interceptive               25,000
49 Aparate te levizshme funksionale               40,000
50 Aparat fiks ne njenofull me briketa metalike               70,000
51 RME(zgjeruesi I shpejte)               40,000
52 Maska faciale               40,000
53 Aparatet fikse te pjesshme(sipasnr.te briketave,cmimi per cdo brikete)               20,000
54 Shine me rezine elastike per problemet ne ATM               15,000
55 Aparat funksional               28,000
56 Aparat retensioni,pastrim dhe fluorizim I dhembeve                  5,000
DENTISTRIA ESTETIKE
57 Zbardhje dhembesh (nje séance per 1-6 dhembe)               10,000
58 Zbardhje dhembesh(nje séance per me shume se 6 dhembe)               15,000
59 Faseta porcelani(200 euro)               25,000
60 Retainer                  3,000

Leave a Reply

Your email address will not be published.