Panoramex

Panoramex

Klinika jonë përdor teknologjinë më të fundit dixhitale radiografike, duke reduktuar ekspozimin e pacientit në rrezatim dhe duke eleminuar mbeturinat e rrezikshme për shëndetin, nga përpunimi i filmit. Grafite e vogla behen me ndihmen e sensoreve te kompjuterizuar.Te dhenat e pacientit ruhen ne menyre dixhitale ne rrjetin tone.Klinika ka protokolle qe zbatohen me perpikmeri gjate egzaminimit radiologjik duke respektuar masat mbrojtese dhe te sigurise.