Fija pastruese e dhëmbëve

Fija pastruese e dhëmbëve

Ka një lidhje të dukshme mes kariesit dhe konsumimit të karbohidrateve (glucideve). Këta të fundit krijojnë substratin fermentues për bakteriet e kariesit. Ky efekt negativ i karbohidrateve mund të modifikohet nga prezenca e elementeve të tjera ushqyese si: kalciumi, fosfori dhe fluori të cilët kanë efekte mbrojtëse.

Faktorët negativë:Karbohidratet (glucidet) e fermentueshmeUshqimet me një aciditet të madh (agrumet, pijet e gazuara).

Faktorët mbrojtës

Përbërjet e pafermentueshme (proteinat, mineralet).Ushqimet e pasura me kalcium, fosfor, fluor.