Prof. Dr. Foto Toti
Fondatore della Clinica

Prof. Dr. Foto Toti

Lo staff medico della clinica Toti-Gurakuqi è sempre pronto a fornire un'assistenza medica eccellente a tutti i bambini, adulti e anziani ed è qui per prendersi cura di ogni famiglia albanese.
Dr. Shk. Almiro Gurakuqi
Implantolog-Kirurg Oral

Dr. Shk. Almiro Gurakuqi

Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Prof. Asc. Çeljana Toti
Specialiste Ortodonte

Prof. Asc. Çeljana Toti

Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.