Our Blog

Category: Dhëmbë të Shëndetshëm

Fija pastruese e dhëmbëve

Ka një lidhje të dukshme mes kariesit dhe konsumimit të karbohidrateve (glucideve). Këta të fundit krijojnë substratin fermentues për bakteriet e kariesit. Ky efekt negativ