Cmimet

Pershkrimi Cmim Shitje
Grafi Panoramike ( Te gjithe dhembet ) 2,000
Grafi e vogel ( 2-3 dhembe) 300
Grafi cefalometrike (Anesore) 2,000
Seance fluorizimi 5,000
Mbushje dhemb qumeshti 2,000
Trajtim kanalesh ne dhemb qumeshti 2,000
Silant 2,000
Mbushje masive me kompozit 3,000
Rikonstruksion kompoziti 3,000
Aplikim vide 500
Aplikim vide e derdhur 4,000
Trajtimi i rrenjes me nje kanal 3,000
Trajtimi i rrenjeve me dy kanale 4,000
Trajtimi i rrenjeve me tre kanale 5,000
Ritrajtimi i rrenjeve me nje kanal 4,000
Ritrajtimi i rrenjeve me dy kanale 5,000
Ritrajtimi i rrenjeve me tre kanale 6,000
Proteze me rrjete (Vetem nje rrjete) 5,000
Proteze rezine e pjesshme 15,000
Proteze e plote rezine per njenofull 30,000
Proteze e plote rezine ( 2 nofullat) 60,000
Proteze e plote eleastike per nje nofull 40,000
Proteze e ploterezine elastike( 2 nofullat) 80,000
Proteze e levizshme me skelet metalik 35,000
Nje atashment(shine) 10,000
Nje atacment I perbere(suste) 20,000
Kellef metalik 7,000
Kellef porcelani me metal kromkobalt 11,000
Kellef porcelani me metal titanium 18,000
Kellefporcelani me flori 39,000
FULL ZIRKON 25,000
Kellef 100% porcelan 22,000
Kellef provizor 3,000
Ribazim direkt( per njenofull) 5,000
Ribazim indirekt(per njenofull) 7,500
Riparim thyerje proteze 3,000
Inley porcelani 10,000
Onleyporcelani 10,000
Ringjitja e urave te realizuara jashte klinikes 3,000
Heqje e dhembit te qumeshtit 1,000
Heqja e dhembit te perhershem frontal 2,000
Heqje e dhembit te perhershem distal 3,000
Heqje e dhembit te pjekurise ne nofullen e siperme 3,000
Heqje e dhembit te pjekurise ne nofullen e poshtme 5,000
Heqje e dhembit te pjekurise me lembo dhe suturim 15,000
Heqje e dhembit te retinuar 5,000
Heqje e dhembit te retinuar me lembo dhe suturim 15,000
Rezeksion apikal ne dhemb frontal 15,000
Rezeksionapikal ne dhemb distal 25,000
Aplikim (mbjellja) e implantit(600 euro) 80,000
Modelim gingive (Deri ne 4 dhembe) 5,000
Modelim gingive (Me teper se 4 dhembe) 20,000
Ngritje e madhe sinusi me kocke dhe membrane 100,000
Mini ngritje sinusi 30,000
Frenulumotomi (prerje e frenulumit) 5,000
Transplant gingive 15,000
Ekspozim i nje dhembi te retinuar 15,000
Aparate te thjeshta profilaktike dhe interceptive 35,000
Aparate te levizshme funksionale 50,000
Aparat fiks ne nje nofull me briketa metalike 80,000
Aparat fiks ne nje nofull me briketa porcelani 100,000
RME(zgjeruesi i shpejte) 40,000
Maska faciale 40,000
Shine me rezine elastike per problemet ne ATM 15,000
Aparat funksional 40,000
Aparat retensioni,pastrim dhe fluorizim I dhembeve 5,000
Debonding briketash(per nje brikete) 500
Riparim aparati I levizshem 1,000
Twin block 60,000
Zbardhim dhembesh (nje séance per 1-3 dhembe) 5,000
Zbardhim me lazer 15,000
Retainer 3,000
Zbardhim dhembesh (kit zbardhimi me shine) 15,000
Zbardhim ne dhembe te devitalizuar(1 séance) 3,000
Faseta e-max 43,000
Faseta Zirconi 25,000
Faseta kompoziti 5,000
Mbushje estetike masive ne dhembe frontale 4,000
Piercing 1,000
Shine bruksizmi 5,000
3D 8,000

Leave a Reply

Your email address will not be published.