Cmimet

 

RADIOGRAFI ALL
1 Grafi Panoramike ( Te gjithe dhembet ) 2,000
2 Grafi e vogel ( 2-3 dhembe) 300
3 Grafi cefalometrike (Anesore) 2,000
TERAPIA ALL
5 Pastrim gurezash, trajtim gingivash, pastrim me sode 3,000
6 Seance fluorizimi 2,000
7 Mbushje dhemb qumeshti 2,000
8 Trajtim kanalesh ne dhemb qumeshti 2,000
9 Mbushje me amalgam 2,000
10 Mbushje masive me amalgam 3,000
11 Mbushje me kompozit 2,000
12 Mbushje masive me kompozit 3,000
13 Rikonstruksion kompoziti 3,000
14 Aplikim vide 500
15 Aplikim vide e derdhur 4,000
16 Trajtimi i rrenjes me nje kanal 3,000
17 Trajtimi i rrenjeve me dy kanale 4,000
18 Trajtimi i rrenjeve me tre kanale 5,000
19 Ritrajtimi i rrenjeve me nje kanal 4,000
20 Ritrajtimi i rrenjeve me dy kanale 5,000
21 Ritrajtimi i rrenjeve me tre kanale 6,000
ORTOPEDIA ALL
4 Proteze me rrjete (Vetem nje rrjete) 5,000
22 Proteze rezine e pjesshme 15,000
23 Proteze e plote rezine per njenofull 20,000
24 Proteze e plote rezine ( 2 nofullat) 40,000
25 Proteze e plote rezine per nje nofull me induksion 45,000
26 Proteze e ploterezine me induksion ( 2 nofullat) 60,000
27 Proteze e levizshme me skelet metalik 30,000
28 Nje atashment 10,000
29 Kellef metalik 5,000
30 Kellef porcelani me metal kromkobalt 11,000
31 Kellef porcelani me metal titanium 18,000
32 Kellefporcelani me flori 39,000
33 Kellefporcelani me zirkon 20,000
34 Kellef 100% porcelan 22,000
35 Fasete porcelani 22,000
36 Kellef provizor 3,000
37 Ribazim direkt( per njenofull) 5,000
38 Ribazim indirekt(per njenofull) 7,500
39 Riparim thyerje proteze 3,000
40 Inley porcelani 10,000
41 Onleyporcelani 10,000
42 Ringjitja e urave te realizuara jashte klinikes 1,000
KIRURGJIA ALL
43 Heqje e dhembit te qumeshtit 500
44 Heqja e dhembit te perhershem frontal 1,000
45 Heqje e dhembit te perhershem distal 2,000
46 Heqje e dhembit te pjekurise ne nofullen e siperme 3,000
47 Heqje e dhembit te pjekurise te paeruptuar ne nofullen e siperme 5,000
48 Heqje e dhembit te pjekurise ne nofullen e poshtme 5,000
49 Heqje e dhembit te pjekurise me lembo dhe suturim 15,000
50 Heqje e dhembit te retinuar 5,000
51 Heqje e dhembit te retinuar me lembo dhe suturim 15,000
52 Rezeksion apikal ne dhemb frontal 15,000
53 Rezeksionapikal ne dhemb distal 25,000
54 Aplikim (mbjellja) e implantit(600 euro) 80,000
55 Aplikim( mbjellja) e impl me kohe integrimi me te shpejte(700 euro) 90,000
56 Modelim gingive (Deri ne 4 dhembe) 5,000
57 Modelim gingive (Me teper se 4 dhembe) 20,000
58 Ngritje e madhe sinusi me kocke dhe membrane 100,000
59 Mini ngritje sinusi 30,000
60 Frenulumotomi (prerje e frenulumit) 5,000
61 Transplant gingive 15,000
62 Ekspozim i nje dhembi te retinuar 15,000
ORTODONCIA ALL
63 Aparate te thjeshta profilaktike dhe interceptive 30,000
64 Aparate te levizshme funksionale 50,000
65 Aparat fiks ne nje nofull me briketa metalike 80,000
66 Aparat fiks ne nje nofull me briketa porcelani 100,000
67 Aktivizimet ( vizita me aparate fikse me briketa metalike) 1,000
68 Aktivizimet ( vizita me aparate fikse me briketa porcelani) 2,000
69 RME(zgjeruesi i shpejte) 40,000
70 Maska faciale 40,000
71 Aparatet fikse te pjesshme(sipas nr.te briketave,cmimi per cdo brikete) 5,000
72 Shine me rezine elastike per problemet ne ATM 15,000
73 Aparat funksional 30,000
74 Aparat retensioni,pastrim dhe fluorizim I dhembeve 5,000
75 Debonding briketash(per nje brikete) 500
76 Riparim aparati I levizshem 1,000
77 Twin block 60,000
DENTISTRI ESTETIKE ALL
78 Zbardhim dhembesh (nje séance per 1-3 dhembe) 2,000
79 Zbardhim dhembesh(nje séance per me shume se 6 dhembe) 5,000
80 Faseta porcelani 28,000
81 Retainer 3,000
82 Zbardhim dhembesh (kit zbardhimi me shine) 15,000
83 Zbardhim ne dhembe te devitalizuar(1 séance) 3,000
84 Faseta e-max 45,000
85 Faseta Zirconi 22,000
86 Faseta kompoziti 5,000
87 Mbushje estetike masive ne dhembe frontale 4,000
88 Piercing 1,000
89 Shine bruksizmi 5,000

Leave a Reply

Your email address will not be published.