Mer Kujdesin

Cmimet

Pyetje te shpeshta

Për parandalimin e duhur, fëmija juaj duhet të vizitojë dentistin me daljen e dhëmbëve të para të qumështit, dhe sigurisht jo më vonë se ditëlindja e parë e tij.

Rekomandohet kontrolli çdo 6 muaj për të parandaluar si dhe për të përballuar në kohë problemet e mundshme tëdhëmbëve.

Dhëmbët e qumështit janë të rëndësishëm për shumë arsye. Jo vetëm ndihmojnë fëmijën në përtypjen normale të ushqimit dhe në shqiptimin e qartë të fjalëve, por edhe ruajnë hapësirën që do nevojiten dhëmbët e përhershëm deri në momentin e daljes së tyre.

Shmangni të ushqyerit e fëmijës me biberon ose duke i dhënë gji për ta zënë gjumi. Gjithashtu para gjumit shmangni ti jepni fëmijës çdo gjë tjetër përveç ujit. Me vizita të rregullta te dentisti kontrollohet gjendja e dhëmbëve si dhe gingivave të tyre. Vizita e parë te dentisti është mirë të realizohet jo më vonë se ditëlindja e tij e parë.

Rreziku nga x-rrezet tek dhëmbët është shumë i vogël. Pedodontisti është tepër i kujdesshëm për të kufizuar sasinë e rrezatimit në të cilën ekspozohet fëmija dhe për këtë arsye përdor një përparëse të veçantë me plumb që mbulon trupin e fëmijës për ta mbrojtur nga rrezatimi. Nga ana tjetër pajisje moderne dixhitale kufizojnë në masë të madhe rrezatimin në të cilin ekspozohet pacienti.

Tek disa njerëz ndodh që të kenë më pak ose më shumë dhëmbë se sa numri  normal. Të paturit më pak dhëmbë se sa normalja është më e zakonshme në dhëmbët e përhershme se sa në ato të qumështit. Disa njerëz kanë vetëm një apo dy dhëmbë më pak. Kjo mund të ndodh pa ndonjë arsye konkrete ose të jetë trashëgimtare.

Prindërit duhet të realizojnë vizitën e parë të fëmijës së tyre te dentisti që me daljen e dhëmbëve të para të qumështit. Dentisti do ju këshillojë se si duhen pastruar dhëmbët e fëmijës dhe çfarë tjetër mund të bëjnë prindërit në shtëpi lidhur me kujdesin e përditshëm dentar të fëmijës. Kujdesi i përditshëm në kombinim me vizitat e rregullta tek dentisti dhe një dietë të ekuilibruar do ta ndihmojnë fëmijën të fitojë shprehitë e duhura higjienike për gjithë jetën e tij.