Stafi Jonë

Home / Stafi Jonë

Njihemi më mirë…

Në klinikën dentare Toti – Gurakuqi do të gjeni këshillat më të mira nga dentistë me eksperienzë. që në momentin që do të hyni në klinikën tonë, do tju vijë ndihmë stafi jonë i përgatitur për tju udhëzuar me informacionet e duhura, që të ndjeheni sa më komod në ambjentet tona. Ecuria e gjendjes tuaj do të ruhen në databazën e klinikës Koral për shikime të mevonshme. Në raste të shumta dentisti e shoqëron pamjen me kamer edhe me grafi që skanojnë nofullat.

Themelues i Klinikës

Dr. Shk. Almiro Gurakuqi
Themelues i Klinikës

Prof. Dr. Foto Toti

Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.

Administrator i klinikës

Dr. Shk. Almiro Gurakuqi
Implantolog-Kirurg Oral

Dr. Shk. Almiro Gurakuqi

Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.

Stafi i Përgjithshëm

Almiro Gurakuqi

Dr. Shk. Almiro Gurakuqi

Implantolog-Kirurg Oral
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Çeliana Toti

Prof. Asc. Çeljana Toti

Specialiste Ortodonte
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Ramiz Luma

Dr. Ramiz Luma

Stomatolog
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Gejsu Mula

Dr. Gejsu Mula

Stomatologe
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Stojanka Pallko

Dr. Stojanka Pallko

Stomatologe
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Stela Gaxho

Dr. Stela Gaxho

Stomatologe
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Loreta Aga

Dr. Loreta Aga

Asistente Dentare
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Brunilda Llubani

Dr. Brunilda Llubani

Stomatologe
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Ariana Mehmetaj

Ariana Mehmetaj

Ndihmës Stomatologe
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Gizela Aliko

Gizela Aliko

Ndihmës Stomatologe
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
 Elena Canaj

Elena Gjanaj

Ndihmës Stomatologe
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Mariola Shore

Lab. Mariola Shore

Laborante Dentare
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Klajdi Dushku

Lab. Klajdi Dushku

Laborant Dentar
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Gentian Muca

Lab. Gentian Muca

Laborant Dentar
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Ardit Syko

Ardit Syko

Laborant Dentar
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Saimir Ballhysa

Saimir Ballhysa

Laborant Dentar
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.
Esidor Baxhija

Esidor Baxhija

Laborant Dentar
Personeli mjekësor në Klinikën Toti-Gurakuqi është gjithmonë i gatshëm që vazhdimisht tu ofroj kujdesin e shkëlqyer mjekësor të gjithë fëmijëve, të rriturve dhe të moshuarve dhe është këtu të kujdeset për çdo familje shqiptare.

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co